Sened-i İttifak

Sened-i İttifak

Sened-i İttifak 29 Eylül 1808. Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa’nın Rumeli ve Anadolu ayanlarını İstanbul’da birleştirerek uygulamış olduğu hukuki bazı özellikleri içeren bir sözleşmedir.

II. Mahmud tahtı devraldığında devletin otoritesi zayıflamıştı. II. Mahmud’un ilk sadrazamı olan ve IV Mustafa’yı tahttan indirerek kendisini tahta çıkaran kişi olan Alemdar Mustafa Paşa devletin hakimiyetini yeniden kurmak için çalışmalara girişti. Bu nedenle Alemdar Mustafa Paşa ilk iş olarak Rumeli ve Anadolu’daki ayanı İstanbul’da toplayarak onlarla Sened-i İttifak adında bir anlaşmaya vardı. Bu antlaşma ile ayanlar, devlet buyruklarını dinleyeceklerine söz vermişlerdi.

Sözleşmenin bir giriş, 7 şart ve 1 zeyl kısmı vardır. Giriş bölümünde Osmanlı devlet nizamının bozulduğu, devlet otoritesinin zayıfladığı ve bu durumun taraflarca gözlemlendiği, devletin kuvvetlenmesi amacıyla bu toplantının yapıldığı ve sonunda bu anlaşmaya varıldığı yazılıdır.

7 şartları arasında ise padişahın devletin temeli olduğu belirtilmekte ,hazinenin ve devlet kazançlarının korunmasına, sadrazamdan gelen her buyruğu padişahtan gelen bir emir olarak kabul edeceklerini ve ona karşı gelmeyeceklerini, İstanbul’da bir isyan ve karışıklık olursa davet beklemeksizin başkente gelmeyi ve ayaklananları bastırmayı, ayanların idareleri altında bulunan bölgelerde fakirlerin vergilendirilmesinde adil davranılacağına ve şeriata aykırı şekilde zulüm eden olursa, o ayanın hep birlikte dışlanacağına söz verilmektedir.

Sened-i İttifak bir zeyl ile sona ermektedir. Burada, senedin devamlı olarak uygulanabilmesi için bundan sonra sadrazam ve şeyhülislam olacakların makamlarına geçer geçmez bu senedi imzalamaları öngörülmektedir. Ayrıca Sened-i İttifak’ın içerdiği koşulların sürekli uygulanmasını bizzat padişahın denetleyeceği öngörülmektedir
Etiketler: , , , , , ,

 280 defa okundu     


Yorum Yapın