Selahattin Eyyubi Ve Haçlı Seferleri

Selahattin Eyyubi Ve Haçlı Seferleri

1171’de Fatimi egemenliğine son veren Selahaddin Eyyubi, Mısır’da hutbeyi Abbasi halifesi adına okutmuş ve Mısır’da Sünniliği yeniden başlatmıştır.1174 yılında kendi adına hutbe okuttu ve devletin başına geçti. İlk icraat olarak Zengileri kendi topraklarına kattı Suriye, Filistin, Hicaz, Ürdün, Yemen, ve Güneydoğu Anadolu’yu hakimiyeti altına aldı.

1187 senesinde Haçlıları Hittin Savaşında ağır mağlubiyete uğrattı; Kudüs’ü Haçlı egemenliğinden kurtaran orduyu bizzat komuta etmiştir. 1188 senesinde Selahaddin  Antakya Prensliği’ne karşı sefere çıkmış, ve bu bölgede birçok kaleyi ele geçirmiştir.

1189 senesi başlarında III. Haçlı seferi başlamıştı. Bu harekata daha önce Hittin Savaşına katılan Haçlılardan başka İngiliz, Fransız, Alman ve Sicilya’nın içinde olduğu devletlerin oluşturduğu donanmaları ve kara kuvvetleri haçlılara katıldılar. Selahaddin bütün Müslümanlardan yardım istedi fakat çok azı bu yardıma cevap verdi. Artık her iki tarafın askerleri de savaşın bitmesini istiyorlardı. Bunun üzerine anlaşmaya karar verildi.1 Eylül 1192 tarihinden geçerli olmak üzere 3 yıl 8 ay karada ve denizde geçerli olacak bir anlaşma imzalandı.

Bu anlaşma ile Yafa ile Sur arasındaki dar sahil şeridi. Haçlılar’ın elinde kalıyor, diğer fethedilen yerler Müslümanların oluyordu. Bu zaman zarfında Ortadoğu’daki Haçlı varlığının belini kırmış, onu asla eski gücüne kavuşamayacağı hale getirmişti. Sultan Selahattin  4 Mart 1193 günü Şam’da öldü. Ölümü üzerine dört oğlu kendi aralarında mücadeleye başladı.

Oğulları arasındaki mücadele Mısır’da isyan çıkmasına neden oldu.Abbasi Halifesi’nin yardım amaçlı gönderdiği Memluk askerleri yönetimi ele geçirdi. Bundan sonra İslam Dünyası’nda Memlukler hakim olmaya başladı.
Etiketler: , , , , , , , ,

 543 defa okundu     


Yorum Yapın