Rönesans ve Reform

Rönesans ve Reform

İstanbul’un fethinden sonra 15. Yüzyılın’ın ikinci yarısında İtalya’da sanat ve bilim alanlarında büyük bir gelişim yaşandı. Rönesans adı verilen bu gelişim çağdaş Batı Avrupa ile klasik antikite arasındaki bağın tekrar oluşmasını sağladı. Arap bilimi matematik alınmış, deneyselliğe geri dönülmüş, yaşamın önemi hakkında çalışılmıştır. Matbaa’nın bulunmasıyla ve sanat, şiir ve mimari’de ortaya çıkan yeni tekniklerle bilgi yayılabilmiş, böylece köklü bir değişim başlamıştır. Bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan Avrupa’nın ticari ve coğrafi keşiflerle yükselişinin öncüsü olmuştur. İtalyan rönesansı bu dönemin başlangıcı olarak kabul edilir.

Almanya’da Rönesans Hümanizm ile başladı. Hollandalı Erasmus ve Alman Martin Luther dinsel konuları incelediler. Martin Luther Hristiyanlıkta Protestanlık adı verilen Reform hareketini başlattı. Fransa’daki Rönesans’a krallar öncülük etti. Mimar Pierre Lescot en önemli Rönesans sanatçısıdır. Fransız Jean Calvin Luther’in reformcu fikirlerini açıkça benimsediği için Paris’ten ayrılmak zorunda kaldı (1534) ve bir süre Strazburg ve Basel’de kaldıktan sonra 1541 de Cenevre’ye yerleşti ve Kalvinizm’i geliştirdi. Alman sanatçı Albrecht Dürer dini tablolar yaptı.İngiltere’de Shakespeare, İspanya’da Cervantes ünlü eserler yazdılar. Rönesans’ın sonucunda Skolastik görüş (Kilisenin dar görüşü ) yıkıldı. Yerine pozitif ( Bilimsel ) düşünce hakim oldu. Reform hareketlerini hazırlamıştır. Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır. Avrupa’da sanattan zevk alan aydın (Burjuva) sınıf ve halk sınıfı oluşmuştur. Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır. Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.
Etiketler: , , , , , ,

 776 defa okundu     


Yorum Yapın