Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa

Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa

Savaşın başlamasıyla 1877 yılının Temmuz ayında Rusya Çarlık Ordusu Tuna nehrini geçerek Balkanlarda ilerlemeye başlamıştı. Osman Paşa komutasındaki Türk ordusu savunma amacı güderek Niğbolu kentine doğru ilerlediler . Fakat Niğbolu’ya Osmanlı ordusundan önce gelen Rus ordusu 16 Temmuz 1877’de Niğbolu’yu işgal ettiler. Osman Paşa Plevne kentine yerleşerek Rus birliklerine  karşı orada savunma yapma kararı aldı. 19 Temmuz’da Plevne’ye gelen General Schilder Schuldner komutasındaki Rus ordusu Plevne’yi bombalamaya başladı. Ertesi gün hücuma  geçen Rus kuvvetleri bazı Türk siperlerini işgal etti fakat Osman Paşa’nın gönderdiği birlikler Rusları ele geçirdikleri siperlerden temizlemeyi başardı. 2.850 Rus askeri ölürken, 1.860 Türk askeri de öldü.

Bu saldırıdan sonra her iki taraf da kuvvetlerini çoğalttılar . Osmanlı ordusu 20.000’e ulaştı. 30 Temmuz’da Ruslar tekrar saldırıya geçtiler. General Şakovski komutasındaki süvari birlikleri doğudan, General Mihail Skobelev komutasındaki piyade birlikler ise kuzeyden taarruza  geçti. Ancak Osmanlı kuvvetleri bütün bu saldırılara karşı koymayı başardılar. Ruslar 7.900 asker, Osmanlı ordusu ise 2.350 asker yitirmişti.

Bu harekattan  sonra Osman Paşa saldırıya geçerek kuşatma yapan Rus ordusunu yok etme şansını kullanmadı. Fakat 31 Ağustos 1877 tarihinde 1.940 Rus askerinin ölümüyle sonuçlanan, Osmanlı ordusunun ise 1.200 asker kaybettiği küçük bir süvari  taarruzu yapmakla yetindi. Bu sırada Rus ordusu takviye almaya devam etti. Grandük Nikolay Nikolayeviç bizzat komutaya geçtiği Rus ordusunun sayısı 110.000 askere çıkmıştı. Osman Paşa’nın yitirilen Lofça kalesinden katılan Türk askerleriyle takviye ettiği savunma birliklerinin sayısı ancak 28.000’i zor buluyordu. Osman Paşa savaşın geri kalan süresinde önemli bir asker takviyesi alamadı, Plevne ‘yi savunmaya devam etti.11 Eylül’de kuşatan birlikler geniş bir saldırıya geçtiler. Rus ordusu Plevne’nin güneyindeki siperleri ele geçirirken Romen askerler Grivitza siperlerini işgal etti. Ertesi gün Osmanlı ordusu Ruslara kaptırdıkları siperleri tekrar geri almayı başardılar ama Romanyalılara karşı aynı başarıyı gösteremediler. Bu zamana kadar Ruslar 26.000 asker kaybetmişti. Osmanlı ordusunun kayıpları ise 5.800 civarındaydı.

Ruslar verdikleri bu büyük kayıplardan sonra ön cepheden yaptıkları saldırılara son verdiler. Plevne’nin bu kadar uzun süre düşmemesinin  rahatsızlık duyan Rus ordusunun Genel Komutanı Eduard İvanoviç Todleben bizzat ordunun başına geçti. Daha önce Kırım savaşı’nda kuşatma tarzı harp konusunda büyük bir tecrübesi kazanmış olan Todleben 24 Ekim’de Plevne’yi çember altına almaya karar verdi. Yiyecek ve mühimmatların bitmek üzere olduğunu gören Osman Paşa ordusuyla birlikte 9 Aralık ta çemberi yararak Plevne’den çıktı. Rusların büyük asker avantajına sahip olduğu bir çatışma sonucu Osmanlı ordusu tekrar Plevne’ye geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu çatışmada Ruslar 2.500 asker, Osmanlı ordusu  ise 4.500 asker kaybetmişti. Durumun vaziyetini gören Osman Paşa ertesi gün 10 Aralık 1877 de 45.000’i aşkın askeriyle birlikte teslim oldu.

Osman Paşa’yı Rus komutanlar büyük bir saygıyla karşıladı. Osman Paşa yenilgi sonrası kılıcını Rus Komutana uzattı fakat Rus Başkomutanı  Osman Paşa’ya hitaben : ‘’ sizin gibi değerli ve cesur bir askerin kılıcı alınmaz buyurun paşam kılıç sizindir ‘’ demesinin üzerine Osman Paşa duygulanmış ve Rus komutana teşekkür etmişti. Plevne başarılarının ardından Padişah Osman Paşa’ya Gazilik ünvanı vermiş. Bu tarihten sonra Osman Nuri Paşa ‘’ Gazi Osman Paşa’’ adıyla anılmıştır.

PLEVNE MARŞI

Tuna nehri akmam diyor

Etrafımı yıkmam diyor

Şanı büyük Osman Pasa

Plevne’den çıkmam diyor

Olur mu böyle olur mu

Evlât babayı vurur mu

Sizi millet hainleri

Bu dünya size kalır mı

Düşman Tuna’yı atladı

Karakolları yokladı

Osman Paşa’nın kolunda

Beşbin top birden patladı

Kılıcımı vurdum taşa

Tas yarıldı baştan başa

Askerinle binler yaşa.

Nâmı büyük Osman Paşa
Etiketler: , ,

 388 defa okundu     


Yorum Yapın