Hazreti Peygamberin Elçileri

Hazreti Peygamberin Elçileri

Hudeybiye’den dönüldükten sonra bütün insanlara ve cinlere Peygamber olarak gönderilen son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v) tarafından , İslam dinine davet için etraftaki hükümdarlara gönderilmek üzere , Hicretin Yedinci senesi Muharrem ayında altı tane mektup yazıldı.

Hükümdarlar Mühre itimat ettiklerinden, gümüşten bir mühür yaptırıldı. Üzerine “Muhammed Rasulullah” diye Kazıtıldı. Yazılan mektuplara bastırıldı. Her Mektubu götürmek için birer elçi seçildi ve gönderildi.

Necaşi, Yani Habeş Sultani Bahr oğlu Ashama’ya Amr bin Umeyye gönderildi.

Necaşi Amr bin Umeyye ye layık olduğu ikramı yapmış ve gereken hürmeti göstermiştir. Kendiside Gizlice Müslüman olmuştur.

Rum Kayseri de Hazreti Muhammed’in Mektubunu saygılı bir şekilde eline alıp yüzüne sürmüş ve Dihye `ye pek çok hürmet edip bir çok hediyeler vermiştir.

Çünkü Rum Kayseri ile Iran Kisrası arasında bir süredir sert çarpışmalar oluyordu. Önce Kisra üstün gelerek Suriye’yi almış ve bütün Arabistani benimsemişti. İranlılar Müşrik olduğundan, bütün Ehl-i Kitabın düşmanıydılar. Rumlar ise Ehli Kitab olan Hıristiyan dininde bulunuyorlardı. İranlıların Rumlara üstün gelmesinden dolayı Kureyş Müşrikleri sevinmişler müslümanlar ise üzülmüşlerdi.

Yemame Hükümdarı Hevze`ye Selit Amiri gönderilmişti. Hevze Mektubu alıp okuduğunda eğer Peygamber beni kendisine veliaht tayin ederse iman ederim demiş Peygamberimiz ise “Ya Rabbi sen onun hakkından gel “diyerek dua etmiştir. Kısa bir zaman sonra Hevze Kafir olarak ölmüştür.

Gassan Hükümdarına Suca Esedi (r.a)gönderilmiş Gassan Hükümdarı Ebu Simr Gassani gelen Mektubu yırtıp atmış ve ”İşte ben onun üzerine ordu gönderiyorum ‘diyerek kötü muamelede bulunmuştu. Peygamberimiz bu haberi duyunca ‘ Memleketi yok olsun’ diyerek beddua etmiş, çok geçmeden Haris , küfür üzere ölmüştür.

İran Kisrası Hüsrev Perhiz’e Abdullah bin Huzafe gönderilmişti. Hüsrev Perhiz Rasulullahın Mektubunu Hiddetlenerek yırtıp attı ve emrindekilere ”Su hicaz tarafında peygamberlik davası güden adamı bana gönderin” diye emretmiş fakat çok kısa bir süre sonra oda oğlunun baskınına uğrayıp öldürülmüştür.
Etiketler: , , , , ,

 79 defa okundu     


Yorum Yapın