Halid Bin Velid

Halid Bin Velid

Halid Bin Velid Seyfullah (Allah’ın kılıcı) olarak da tanınan müthiş kumandan. Hudeybiye barışı sonrasında Müslümanlığı seçene kadar Müşriklerin yanındada sonrasında İslam ordusunun emrinde savaşmıştır. Müşriklerin Uhud harbinde yenilmemelerinde önemli rol oynamış, komutasındaki atlı birliklere yaptırdığı harekat ile Müslümanların yenilmesini sağlamıştır. İslam ile şereflendikten sonra Bizans ve Sasanilere karşı büyük zaferler kazanmıştır. Bunların en dikkat çekeni Yermük nehri kıyısında Bizans ordusunu bozguna uğrattığı harekattır. İcra ettiği yüzü aşkın savaşta yenilgiye uğramamıştır. Halid bin Velid harb kaybetmemiş nadir kumandanlardandır.

Suriye ve İran’ı üç yıl gibi kısa bir zaman içerisinde İslam devletine bağlamıştır. Fetihleri Anadolu’da Kahramanmaraş’a kadar uzanmıştır. 638 yılında Hz. Ömer tarafından ordu kumandanlığından alınıp idari bir göreve atanmıştır. Bir sene sonra bu görevden istifa etmiştir. 642 yılında harb meydanında ölmediğine üzülerek yatağında eceliyle şehadet etmiştir.

Halid bin Velid Müslümanlığın ilk yıllarına denk olan gençliğinde Kureyş saflarında ün salmış bir askerdi. Bedir Savaşı ‘na katılmayan Halid Uhud Savaşın’nda ilk defa Müslümanlara karşı savaşmıştır. Bu savaşta emrindeki atlıları Müslümanların arkasına sarkabilecek bir biçimde konuşlandırmıştır. Buna karşılık Hz. Peygamber (SAV) bu atlıların yolunu savunmaları için elli okçuyu vazifelendirmiştir. Savaşın başında Müslümanların üstün gelmeleri ile okçular yerlerini terkedince, Halid bin Velid fırsatı değerlendirip Müslüman ordularını emrindeki süvariler ile arkadan sıkıştırmıştır. Bu hareketi ile Halid bin Velid savaşın seyrini değiştirmiş ve Müslümanları yenilgiye uğratmıştır. Bu savaştan sonra Hendek Savaşı’nda son kez Müslümanlara karşı savaşmıştır. Hudeybiye barışından sonra daha önceden Müslüman olan kardeşi Velid aracılığı ile İslam ile şereflenmiştir.

Halid bin Velid İslamın kılıcıdır, bükülmez bir bileği ve yara bere dolu bi vücudu vardı. Ok mızrak değmemiş yeri kalmamış ama şehit olamamıştır.

Peygamber onun hakkinda “Hâlid Allah’ın Kılıcıdır” buyurmuştur. Yine Hâlid hakkında: “Hâlid b. Velid’e gelince, o herşeyini sizin için vermiştir, nesi var nesi yok harplerde Allah yolunda sarfetmiştir” (Ebû Dâvûd, Sünen, I, 163).
Etiketler: , , , , , , ,

 697 defa okundu     


Yorum Yapın