Haçova Zaferi

Haçova Zaferi

Haçova Meydan Muharebesi; Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan muharebedir. (26 Ekim 1596).

Sultan III. Mehmed tahta çıktığı vakit Avusturya ile iki senedir mücadele ediliyordu. Sultan sorunu temelden çözmek için, 20 Haziran 1586′da Eğri Seferi’ne çıktı. Sultanın kumanda ettiği Orduyu Hümayun, Macaristan’ın kuzeyinde Avusturya ve Alman birleşik güçlerinin elinde olan Eğri’ye ulaştı. 12 Ekim’de Eğri Kalesi düşürüldü. Avusturya, imparatorun kardeşi Maximiliean kumandasındaki ordu, 15 bin kişilik Osmanlı ön ordusuna ciddi kayıplar verdirdi (21 Ekim 1596). Bu mağlubiyet üzerine bir harp istişaresi toplayan sultan, kalenin fethiyle yetinilmesini istedi. Fakat harp divanında bazı paşaların mutlaka karşı koymak gerektiğine Sultanı ikna etmeleri sebebi ile meydan muharebesinde düşmanın karşısına çıkma fikri benimsendi. Eğri’de vazifesine devam eden Mehmet Paşa, sultanın gerisinde ihtiyat olarak bırakıldı. 25 Ekim sabahı, iki ordu muharebe düzenine girdi. Osmanlı Ordusu 60 bin sipahi, 55 bin kapıkuluyla 25 bin Tatar kuvvetlerinden oluşuyordu. Avusturya ve Alman ordularının yanı sıra İspanya, Papalık, Floransa, Leh, Çek, Slovak, Hollanda, Belçika ve Fransız kuvvetlerinden kurulan 300 bin kişilik ordu ve 100 topla Osmanlı ordusuna göre çok üstün bir durumdaydı. Muhabere, Alman ve Avusturya ittifakının taarruzu ile başladı. Osmanlı Ordusu’nun merkezi hemen dağıldıysa da, sultanın atının üzerinde ordunun başında olması, askerin toparlanmasını sağladı. Akıncılarla, Kırım Tatarları, yağmaya koyulan düşman askerleri üzerine sert bir taarruz düzenlediler; düşman beklenmedik saldırı karşısında şaşkına uğradı. Bu taarruza Arşidük Maximiliean ve kuvvet komutanları kendi başlarına harekete geçen birliklerine egemen olamadı. Yarım saat içinde 20 bin düşman kuvveti Haçova’nın yakınındaki bataklığa sürüklenerek imha edildi. 50 binden fazla düşman askeri de savaş alanında öldü veya tutsak alındı. Bütün savaş malzemeleri ve önemli toplar Osmanlı ordusunun eline geçti. Haçova; Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa haçlı kuvvetlerine karşı zafer elde ettiği son önemli meydan savaşı zaferidir. Sultan III. Mehmed büyük bir merasimle ve Eğri Fatihi ve Haçova Meydan Savaşı’nı kazanan gazi olarak döndü.
Etiketler: , , , , ,

 29 defa okundu     


Yorum Yapın