Fransız İhtilali Ve Sonuçları

Fransız İhtilali Ve Sonuçları

Fransa, Kuzey Amerika’daki tüm kolonilerini 1763 yılında,Yedi Yıl Savaşları sonucunda imza edilen Paris Antlaşması ile İngiltere’ye bırakmak zorunda kalmıştı. İngiltere, Yedi Yıl Savaşları’nın mali külfetini, yeni vergilerle kolonilerden karşılamaya kalkınca; bu durum Kuzey Amerika kolonilerinde huzursuzluk yapmıştır. 1774 senesinde 13 koloni’nin başlattığı Amerikan Bağımsızlık Hareketi 1776 yılında özgürlük ilanıyla sürmüştü. Fransa ise bu çatışmalara büyük boyutlarda mali destek vererek dolaylı olarak destek oldu.

Bu harp harcamaları ve giderek artan saray giderleri dolayısıyla Fransız monarşisi de mali yönden bitmişti.1789 yılında XVI. Louis, soyluları toplayıp toprak mülkiyeti üzerinden vergi alınmasını istediğinde; soylular, meclisin toplanmasını istediler.1614 yılından beri toplanmamış olan meclis, soylular, din adamları ve halktan seçilen üç gruptan oluşuyordu.

Bir gün köylüler kraliçeyle görüşmek istemişler. Kraliçe, aralarından birini seçip gelmesine izin vermiştir. Görüşme sırasında; köylü hiç ekmek bulamadıklarını söyleyince, Kraliçe ‘Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler.’demiştir. Kraliçenin bu sözü köylüleri iyice kızdırmış, ve hırslandırmıştı. Meclisin toplanması, toplumsal yapıdaki ikilemlerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Bir yanda soyluların ve din adamlarının imtiyazlı durumu, diğer yanda da burjuva ve halk temsilcilerin arasında mecliste önemli sorunlar ortaya çıkmasıdır.

18. yüzyılın başlarından beri Fransa dış ticaretinin iyi seviyelere gelmesi, varlıklı bir burjuva sınıfı oluşturmuştu. Bu sınıflar, sahip oldukları ekonomik güce karşılık gelecek bir siyasi güç istiyorlardı. Feodal yapının ve monarşinin kaçınılmaz sonucu olan sosyoekonomik sınırlamaların bitirilmesinden yanaydılar. Meclisin toplanmasıyla orta sınıftan halk, özellikle varlıklı sınıflar, monarşiye karşı savaş ilan ettiler. Bir anayasayla monarşinin yetkilerinin sınırlandırılmasını, iç gümrük duvarlarının kaldırılarak iç ticaretin serbestleştirilmesi, vergilerin yeniden düzenlenmesi ve yönetimde daha fazla hak elde etme talebinde bulundular.

Kuşkusuz bu talepleri XVI. Louis kabul etmedi. Orta sınıf, peşine diğer halktan unsurları da katarak 14 Temmuz 1789 günü Bastille hapishanesine baskın yaptı. Hapishane ele geçirilip hükümlüler serbest bırakıldı. Fransız Devrimi 1789-1815 yılları arasında beş farklı dönem yaşayarak devam etti.

Fransız İhtilalinin Sonuçları

  • Yıkılmaz diye düşünülen, hatta egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığı iddia edilen mutlak krallıkların yıkılabileceği ortaya çıktı.
  • İlkel şekli Yunan şehir devletlerinde, gelişmiş şekli İngiltere ve ABD’de görülen demokrasi, Avrupa Kıtasında gelişmeye başladı ve Batı medeniyetinin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
  • Egemenliğin halka ait olduğu kabul edildi.
  • Milliyetçilik ilkesi, politik bir karakter kazanarak, çok uluslu devletlerin dağılmasında etkili oldu.
  • Eşitlik, Özgürlük ve Adalet unsurları yaygınlaşmaya başladı.
  • Şahsi güçlere, zekâya ve girişim yeteneğine ortam hazırladı.
  • Fransız İhtilâli, sonuçları bakımından evrensel olduğundan Yeniçağ’ın sonu, Yakınçağ’ın başlangıcı kabul edildi.
  • Dağınık halde bulunan milletler, siyasi birliklerini kurmaya başladılar.
  • İnsan Hakları Bildirisi, Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü.Etiketler: , , , , ,

 446 defa okundu     


Yorum Yapın