Fatih Sultan Mehmed Han

Fatih Sultan Mehmed Han

Fatih Sultan Mehmed Han, uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı, beyaz tenli, kıvrık burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından birisi idi. Yedi tane yabancı dil bilirdi.  Alim, Şair ve sanatkarları toplar ve onlarla sohbetten çok hoşlanırdı. Gayet soğukkanlı ve cesurdu. eşsiz bir kumandan ve idareciydi. Yapacağı işler hususunda, en yakınlarına bile hiç birşey bellietmezdi.

Fatih Sultan Mehmed’in ömrü seferlerle geçti. Yıkılmaz diye bilinen Bizans’ı fethetti. İstanbul’u aldı.

Ayasofya kilisesini camiye çevirdi. Kıyamete kadar cami olarak kalmasını istediği bu eşsiz mabed için ,mükemmel bir vakfiye yazdırttı. (Başvekalet Arşivi Tapu Defterleri No: 20, 27, 167, 251) 1127 sene kilise, 481 sene de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934’de müze haline getirildi.

Sultan Fatih, Enez’i, Galata ve Kefe’yi Osmanlı topraklarına kazandırdı. Limni, Ìmroz, Semendirek, Taçoz, Bozcaada ve Bosdan’ı aldı. Belgradı muhasara ettigi zaman çarpışmaya bizzat katıldı. Alnından ve dizinden ciddi şekilde yaralandı. 1458’de Mora’yı kısmen, bir sene sonra da Sırbistan’ı tamamen aldı. 1461’de Amasra’yı ve Ísfendiyar Oğulları Beyliğini Osmanlı topraklarına dahil etti. Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı. 1462’de Romanya, Yayçe ve Midilli’yi aldı. 1463 senesinde Papa’nın büyük gayretleri ile toplanan ve savaşa katılan herkesin altı aylık günahının affolunacağı ilan edilen 20 devletin katıldığı bir haçlı ittifaki ile 16 sene savastı. 1463’de Bosna’yı fethetti ve Hersek’i de tabiiyeti altina aldı. 1466’da Konya ve Karaman’ı aldı. Arnavutluğu tamamen Osmanlı topraklanna kattı. 1470’de Ağrıboz’u aldı. Uzun Hasan’ı Otlukbeli savaşında kesinlikle yendi. Zafer Şükranesi olarak kırkbin esiri salıvererek, hürriyetlerine kavuşturdu. 1476’da Boğdan’ı Osmanı topraklarına kattı. Otuz sene içinde tam yirmibeş seferi bizzat kendisi idare etti. 900.000 bin kilometrekare olan topraklarını 2.214.000 kilometrekareye çıkardı.

Fatih Sultan Mehmed, Venedikliler tarafindan tertiplenen tam ondört suikastten kurtuldu. Son suikastten ise kurtulamadı. Venedikliler, bu büyük hükümdarı, aslen bir yahudi olan Maesto Jakopo isimli bir doktor vasıtasıyla zehirleterek öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babinger’e göre bu suikastçi doktor, Yakup Paşa ünvanı ile sarayın doktorları arasında bulunuyordu.
1481 Mayısının üçüncü günü yine bir sefere çıkmışken, Gebze’de ordugahında Perşembe günü vefat etti. Papa, Büyük Hakanın ölümünde tam üç gün üç gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırdı. Sultan Fatih 49 sene bir ay beş gün yaşadı. İki imparatorluk, dört krallık ve onbir prenslik yıkan büyük hükümdarın cenaze namazını Fatih Camiinde Şeyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi Hazretleri kıldırdı. Türbesi Fatih Camii yanındadır.

Sultan Fatih, Müslüman Türk Milletine yapmış olduğu büyük hizmetlerle, dünyanın en büyük hükümdarlarından birisi olduğunu kanıtlamıştır. İstanbul gibi, cihanin bir incisi olan, bu muhteşem şehiri Türk Milletine kazandırmıştır. Yapmış olduğu çalışmalar ile, memleketinde büyük çapta bir imar hareketini gerçekleştirmiştir. Bugünün üniversitesi olan (Fatih Külliyesi)ni 1470 senesinde tamamlamış, İstanbul’u fethettiği zaman 8 tane kiliseyi camiye çevirmiş, etrafindaki papaz odalarını da medrese yapmıştır. Ayrıca bir çok Anadolu kasabasında da medreseler yaptırmıştır.
Etiketler: , , , , , , ,

 158 defa okundu     


Yorum Yapın