Asakir-i Mansure-i Muhammediyye

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye Yeniçeri ocağının Vaka-i Hayriye ile lağvedilmesinden sonra Padişah II. Mahmud tarafından 1826 senesinde kurulmuş yeni ordudur.

Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin komutasına ilk olarak ‘serasker’ namıyla eski yeniçeri ağalarından Ağa Hüseyin Paşa atandı. Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ‘tertip’ denilen sekiz kuvvetten oluşuyordu. Her tertibin kumandasında ‘binbaşı’ isminde bir komutan oluyordu. Bu binbaşılar ‘başbinbaşı’ya tabi idi. Her tertip 16 ‘saf’tı. Her saf bir yüzbaşının yönetimindeydi. Her yüzbaşının iki ‘mülazim’ muavini vardı. Her tertipte bir top bulunurdu.

Toplara ‘topçubaşı’ adı verilen bir zabit komuta ederdi. 16 saftan oluşan tertipler sekiz sağ ve sekiz sol olmak üzere ikiye bölünmüştü. Bunlara ‘sağ kolağaları’ ve ‘sol kolağaları’ atanmıştı. İki yıl sonra bu kurum yeniden düzenlenerek ‘tertip’lere ‘alay’ ve komutanlarına ‘miralay’ dendi. ‘Saf’ terimi ‘bölük’ olarak değiştirildi. Her alay, binbaşı kumandasındaki üç taburdan oluşuyordu.

Sol ve sağ kolağası ismini alan iki zabit, bir katip, bir sancaktar, her bölüğe ‘yüzbaşı’ ve ‘mülazim’lerden ayrı olarak bir ‘başçavuş’ ve bir ‘bölük emini’ atanmıştır. Her alayda ‘miralay’ yardımcısı bir ‘kaymakam’ bulunurdu. İki alay bir ‘mirliva’nın ve üç alay bir ‘ferik’in komutası altındaydı. Miralayın üstü subaylara ‘paşa’ denirdi. Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin en büyük komutanı ‘müşir’di.
Etiketler: , , , , , ,

 279 defa okundu     


Yorum Yapın